Kontaktujte nás Kde nás najdete Podpořte nás
Menu
Biotopy pro motýly – Podmáčené louky

Biotopy pro motýly – Podmáčené louky

Dříve představovaly podmáčené louky naprosto běžnou součást naší přírody a byla na ně vázána spousta druhů rostlin a živočichů. Dnes jsou mnohé z nich již velmi vzácné, řada z nich balancuje na samé hranici přežití. Proč?

Meliorační šílenství

Drastický úbytek podmáčených luk nastal v 70. a 80. letech 20. století. Tehdy se v rámci „zkulturňování krajiny“ a rozšiřování „úrodných luk a lánů“ přistoupilo k plošnému odvodnění i těch nejméně dostupných ploch mokřadních luk, údolních rašelinišť a zbývajících slatinišť. Dnešní louky jsou v podstatě bezezbytku zmeliorovány – voda vsakující se pod povrch je sítí trubek odváděna do dřívějších potoků – dnes napřímených, hluboce zařízlých struh.

Zalesňování

Co s loukou, která nejde odvodnit? Spousta vlastníků to řeší zalesněním… Pokud do vlhké louky nasázíte stromy, za pár let všechny vzácné organismy vyhynou. Stromy jsou pro ně smrtící – jednak louku odvodní tím, že z ní vodu jednoduše vysají, jednak během pár let biotop přerostou, úplně ho zastíní a v konkurenčním boji nakonec bezezbytku zvítězí. Podobně nebezpečné je i samovolné zarůstání dřevinami, které začnou louku pohlcovat, pokud ji alespoň jednou za čas nepokosíme.

Hnojení

Dnešní krajina trpí dalším nešvarem – naprosto nebývalým přísunem živin. Hnojíme všude a strašně moc – pole, louky, rybníky – prostě co se dá. Eutrofizace – tedy nadbytek živin, ale vede k podpoře konkurenčně schopných rostlin, které ty ostatní přerostou a vytlačí. Orchideje a kosatce tak na vlhké louce postupně nahrazují kopřivy a invazní netýkavky. A stejně tak je to i s motýly – ty vzácné nahradí jen několik málo otrlých a všudypřítomných druhů.

Nevhodné kosení

I když pečujeme o louku příkladně, tedy uchováme vodní režim, nehnojíme ji ani ji nenecháme zarůst stromy, motýlům to nemusí stačit. Jsou totiž citliví na to, kdy a jak často louku kosíme. Vezměme si třeba takového modráska očkovaného, který klade svá vajíčka začátkem července do květenství krvavce totenu – rostliny typické pro podmáčené louky. Co když ale v tu dobu louku celoplošně pokosíme? Modrásek jednoduše nenajde rostliny pro vývoj svých housenek a jeho populace rychle vyhyne.

Jak se o vlhké louky starat?

Především je nesmíme odvodnit a tam kde jsme to již v minulosti udělali, zrušit všechny meliorační drenáže. Péče o mokřadní louky pak musí spočívat v tradičním obhospodařování – odstraňování dřevin, příležitostné extenzivní pastvě několika kusů skotu nebo rotačním mozaikovitém sečení.

Zpět do poradny