Kontaktujte nás Kde nás najdete Podpořte nás
Menu

Ekovýchova

Ochrana fauny ČR je respektovanou organizací věnující se ochraně volně žijících živočichů a jejich biotopů od roku 1998. Rádi se o své zkušenosti podělíme se všemi zájemci formou atraktivních výukových programů či přednášek přímo ve vaší škole, školce, nebo přímo v Centru Ochrany fauny v Hrachově u Sedlčan, kde oceníte výklad lektora s praktickou prohlídkou expozice naší moderní záchranné stanice.

Od listopadu do března realizujeme environmentální programy v mateřských, základních i středních školách. Od dubna do září vás rádi přivítáme u nás v Hrachově.

Ze zkušeností návštěvníků víme, že nejlepší formou ekovýchovy je kombinovaný program s návštěvou Centra Ochrany fauny ČR. Moc rádi vás u nás přivítáme a uděláme maximum pro vaši spokojenost.

Kde nás najdete

Výukové programy pro mateřské školy a 1. třídu ZŠ

Výukové programy jsou připravovány aktivní formou, při které jsou děti seznamovány s daným tématem pomocí jednoduchých her. Díky připraveným aktivitám je u dětí procvičováno smyslové vnímání, rychlost, smysl pro orientaci, paměť, obratnost i postřeh.

Výukový program je určen pro všechny třídy mateřské školy a 1. třídy základních škol. Délka i náplň programu bude přizpůsobena věku dětí. Na výukový program přijede lektor do školy, nebo je možné přijet s dětmi do Centra Ochrany fauny ČR v Hrachově u Sedlčan a kombinovat výklad lektora s exkurzí po záchranné stanici.

Délka a cena programů

Délka jednoho výukového programu je maximálně 90 minut. Maximální počet dětí ve skupině je 25, při větším počtu dětí je možné odučit 2 výukové programy po sobě. Cena výukového programu pro jednoho žáka je 50 Kč + cestovné z Hrachova (7 Kč/km).

Ucelenou nabídku výukových programů s více informacemi pro aktuální školní rok najdete v přiloženém PDF. V případě vašeho zájmu nás kontaktujte na tel. 603 549 125.

Výukové programy

Výukové programy pro základní školy

Žáci jsou seznamováni aktivní formou s daným tématem pomocí diskuze, samostatných úkolů a her. Prostřednictvím připravených aktivit budeme rozšiřovat znalosti žáků o daných okruzích. Programy jsou přizpůsobeny věku dětí. Na výukový program přijede lektor do školy, nebo je možné přijet s dětmi do Centra Ochrany fauny ČR v Hrachově u Sedlčan a kombinovat výklad lektora s exkurzí po záchranné stanici.

Délka a cena programů

Délka jednoho výukového programu je maximálně 90 minut. Maximální počet dětí ve skupině je 30, při větším počtu dětí je možné odučit 2 výukové programy po sobě. Cena výukového programu pro jednoho žáka je 50 Kč + cestovné z Hrachova (7 Kč/km).

Ucelenou nabídku výukových programů s více informacemi pro aktuální školní rok najdete v přiloženém PDF. V případě vašeho zájmu nás kontaktujte na tel. 603 549 125.

Výukové programy

Přednášky pro střední školy

Pro střední školy je na výběr připraveno několik přednášek týkajících se ochrany přírody a současných environmentálních problémů. Přednášky jsou určeny pro studenty středních škol jakéhokoliv oboru. Přednáška trvá maximálně 90 minut. Cena přednášky je 50 Kč za osobu + cestovné z Hrachova (7 Kč/km).
Témata přednášek

  • Ochrana fauny ČR o.p.s. aneb 20 let pro přírodu a lidi
  • Ohrožená biodiverzita – proč v krajině ubývá druhů
  • Sloupy smrti – vývoj a řešení problematiky ochrany ptáků před zraněním na sloupech elektrického vedení

Ucelenou nabídku výukových programů s více informacemi pro aktuální školní rok najdete v přiloženém PDF. V případě vašeho zájmu nás kontaktujte na tel. 603 549 125.

Výukové programy

Exkurze do záchranné stanice Hrachov

Během exkurze v expozici volně žijících živočichů se vám bude po celou dobu věnovat kvalifikovaný lektor. V rámci výkladu budete informováni nejen o zajímavostech z říše zvířat, ale budete seznámeni také s konkrétními osudy chovaných jedinců. Z bezprostřední blízkosti si tak můžete prohlédnout druhy běžně se vyskytující, ale i druhy kriticky ohrožené.

Čekají na vás zástupci z řad pěvců, vrubozobých či brodivých ptáků, dravců, sov či šelem. V jarním období vám můžeme ukázat mláďata ptáků i savců, která budou aktuálně v záchranné stanici. V budově Centra ekologické výchovy je k vidění expozice ryb žijících v našich vodách.

Délka a cena programů

Exkurze je vhodná pro všechny věkové kategorie, odborný výklad i časový harmonogram bude přizpůsoben věku účastníků. Exkurze trvá 60-90 minut a cena je 50 Kč za dítě. V případě vašeho zájmu nás kontaktujte na tel. 603 549 125.

Včely

Školu navštíví včelař a učitel včelařství pan Dvořák. Program bude uzpůsoben věku dětí (pro mladší děti spíše zábavnou formou hry, pro starší spíše výklad).

Během programu pan včelař žáky seznámí s tím, kdo je včelař, v čem spočívá jeho práce, jak to vypadá v úlu, a jak rozpoznáme jeho obyvatele. Mladší děti si zahrají na včelky čističky, stavitelky i létavky. Prozradíme si, jaké produkty včelky v úlu vyrábí a jeden z nich i ochutnáme. V teplých měsících bude na ukázku i prosklený úl se včelstvem.

Délka a cena programů

Délka jednoho výukového programu je maximálně 90 minut. Minimální počet dětí ve skupině je 12 a maximálně 25, při větším počtu dětí je možné odučit 2 výukové programy po sobě. Cena výukového programu pro jednoho žáka je 50 Kč + cestovné 7 Kč / km cestovné se počítá z Votic.

V případě zájmu, pro ZŠ a SŠ je po dohodě možné udělat program na 4 vyučovací hodiny. Tento program by byl rozšířen o výklad a žáci si mohou vyrobit výrobek ze včelích produktů. Cena programu by byla 90 Kč/žák, + cena za výrobek 10-40 Kč. Konkrétní výrobek a jeho cena bude předem domluvena při objednávce programu.

Více informací a objednávky: Miroslav Dvořák – 604 312 843, info@vcelarstvisemtinek.cz

Knihovna Ochrany fauny ČR

V naší knihovně najdete přes 500 publikací věnujících se převážně tématům ekologie, fauny a flory. Všem zájemcům o prostudování je k dispozici učebna. Knihy půjčujeme zdarma a je možné si je zapůjčit také absenčně na dobu 1 měsíce s možností prodloužení.

Knihovna je otevřena každý všední den od 8:00 do 16:00 dle telefonické domluvy na tel. 603 549 125.

Seznam knih

Včelařský kroužek

Včelařský kroužek při Centru Ochrany fauny v Hrachově funguje již několik let pod vedením Miroslava Dvořáka. Děti se během kroužku naučí poznávat včelařské pomůcky a poznají práci včelaře. Kroužek navštěvuje 7 až 9 dětí. Každoročně se děti účastní soutěže včelařů s názvem Zlatá včela. I přes vysokou konkurenci si členové kroužku vedou velmi dobře a obsazují přední místa v celonárodních kolech.

Ekoporadna

Přečtěte si odpovědi na otázky, co dělat, když najdete zraněné zvíře, a jak jinak pomoci zvířatům, hmyzu i celkové biodiverzitě ve svém okolí.

Do poradny