Kontaktujte nás Kde nás najdete Podpořte nás
Menu
Biotop pro motýly – Vyprahlé stepi a skály

Biotop pro motýly – Vyprahlé stepi a skály

Suché, teplé, sluncem zalité stráně s nízkými travnatými porosty, množstvím kvetoucích rostlin, obnaženými plochami, skalkami i roztroušenými keříky představují pro motýly ideální prostředí.

Teplé a pestré prostředí stepí vyhovuje celé řadě druhů motýlů. Kromě běžnějších zástupců tady najdeme i stepní speciality – žijí pouze na podobných lokalitách a patří mezi naše nejohroženější motýly. Patří mezi ně například okáč skalní, hnědásek černýšový nebo celá řada druhů modrásků a soumračníků.

Stepní stráně jsou jedním z nejbohatších míst v naší přírodě. Kromě motýlů tady najdeme velké množství druhů jiných bezobratlých – pavouků, kobylek, sarančat, brouků, vosiček nebo samotářských včel. Teplé svahy se doslova hemží ještěrkami – na Voticku to je ještěrka obecná, v kaňonu Vltavy pak i ještěrka zelená.

Co stepi ohrožuje?

Zarůstání a zalesňování! Jednoduše řečeno nám mizí v trní. A co nezarostlo samo, to jsme zalesnili. Stín je pro motýly jedním z nejhorších zabijáků. Řada druhů tak buď vymřela, nebo osídlila náhradní stepní biotopy – lomy, haldy nebo výsypky.

Jak stepi chránit?

Péče o stepní lokality musí zarůstání bránit – zahrnuje vyřezávání křovin, ruční kosení, narušení drnu, sešlap nebo třeba pojezdy motokrosu. Nejlepší je pastva různých druhů zvířat, především koz, ovcí a menších druhů koní. V poslední době se vracíme k blahodárným účinkům ohně – stepi hořely odpradávna a dnes jim tento živel chybí.

Co byla obecní draha?

Obecní draha bývala u každé vesnice. Nemáte i vy u města nebo vesnice místo, které se jmenuje Draha, Dražky, Na drahách nebo U obecních drah? Jsou to starobylé obecní pastviny, které bývaly v suchopárných místech, nejčastěji na kopečcích s chudou půdou, skalnatými výchozy a balvany. A nešla tedy obhospodařovat jinak než pastvou. Ovce, kozy, ale i krávy tu lidem ze vsi pásl obecní pastýř (říkalo se mu slouha), kterého platila obec. Po dlouhá staletí se tak z drah stala nejhezčí a nejpestřejší místa naší venkovské krajiny s obrovským množstvím motýlů. Dnes jsou taková místa dávno zarostlá a zapomenutá.

Zpět do poradny