ekovýchova

Současné akce

V termínu od 20. do 24.3. 2017 je možné se zúčastnit akce s názvem Den vody, který žáky formou soutěží a her seznámí s faunou a florou kolem vody. 

Od 24. do 28. 4. 2017 proběhne Den Země přímo v areálu centra Ochrany fauny ČR v Hrachově u Sedlčan.

Prohlídku záchranné stanice v Hrachově lze spojit s akcí s názvem Den ptactva a to v termínu od 9. do 12. 5. 2017